kefalonia, sotiris  studios & apartments, svoronata